Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yksityisyys ja tietosuoja
Nettiapuri:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille
missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä
Nettiapuri (y-tunnus 2791747-6)
puhelinnumero: 0403629218
Sähköposti: info@nettiapuri.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Nettiapuri:n välinen asiakassuhde,  asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen
yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän tiedottamisen ja viestinnän hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkuustietojen ylläpitäminen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia asiakkaan itsensä ilmoittamia tietoja:
Nimi, Y-tunnus, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi itse pyytää tietojensa poistoa, jos asiakkuus on päättynyt.

Rekisterin suojaus
Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Sähköiseen rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä, joka tarvitsee tietoja työtehtävissään.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää tarkastettavaksi, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Asiakkaalla on oikeus pyytää täydentämään tai poistamaan asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia Nettiapuri:lle.

Yksityisyys ja tietosuoja
Nettiapuri:n asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille missään tilanteessa.

Rekisterinpitäjä
Nettiapuri (y-tunnus 2791747-6)
puhelinnumero: 0403629218
Sähköposti: info@nettiapuri.fi

Rekisterin nimi
Nettiapuri:n asiakasrekisteri, joka on asiakkuuteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on Nettiapuri:n asiakkaan ja Nettiapuri:n välinen asiakassuhde ja asiakkaan antama toimeksianto. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän tiedottamisen ja viestinnän hoitamiseen ja toteuttamiseen.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on asiakkuustietojen ylläpitäminen. Rekisteriä voidaan käyttää myös asiakaskyselyihin ja asiakkaan tiedottamiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia asiakkaan itsensä ilmoittamia tietoja:
Nimi, Y-tunnus, Puhelinnumero, Sähköpostiosoite

Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei missään tapauksessa luovuteta Nettiapuri:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Asiakas voi itse pyytää tietojensa poistoa, jos asiakkuus on päättynyt.

Rekisterin suojaus
Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Sähköiseen rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä, joka tarvitsee tietoja työtehtävissään.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää tarkastettavaksi, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Nettiapuri oikaisee, poistaa tai täydentää asiakasrekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta. Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä lähettämällä sähköpostia rekisterinpitäjälle.

Google Analytics

nettiapuri.fi -sivusto käyttää Google Analytics -ohjelmaa. Analyyttiset evästeet keräävät tietoa, kuten IP-osoite, tietoja käyttäjän laitteen ja selaimen tyypistä, lähdesivustot, sijainti, vieraillut sivut, vierailujen kestot ja määrät. Tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Tietoa käytetään toiminnan kehittämistarkoituksiin.

Google Analytics-ohjelman kautta saatuja tietoja käsittelee Google ja tietoja säilytetään Googlen palvelimilla, jotka sijaitsevat useissa maanosissa. Google Analyticsin käytön voi halutessaan estää selaimen laajennusosalla.

Google Analyticsin käytön esto: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Lisätietoja Google Analyticsin tietojenkäsittelystä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk

Google Data security: https://support.google.com/analytics/answer/6004245